Công Ty TNHH Kỹ Thuật Số Gia Phát

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Số Gia Phát

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Số Gia Phát

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Số Gia Phát

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Số Gia Phát
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Số Gia Phát
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Số Gia Phát
Email: intuoitre@gmail.com
Hotline: 0963 793 793
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Số Gia Phát
Liên hệ

Hệ thống chi nhánh

văn phòng làm việc

Đ/c: 492/7 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3, TP.HCM
Tel: (028) 22 .010.393
Email: intuoitre@gmail.com
Website: www.ingiaphat.com

Chi nhánh

       # Chi nhánh1: 56 Nguyễn Văn Đừng, phường 6, Q.5, TP.HCM
- Tel: (028) 62 793 793
- Email: intuoitre@gmail.com
- Website: www.ingiaphat.com
        # Chi nhánh 2: 129 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM.
- Tel:  (028) 66 793 793
- Email: invaichuyennhiet@gmail.com
- Website: www.invaichuyennhiet.com